aiLabel:

诗经氓的原文注音 诗经氓的原文注音是怎样

平淡是真
好评回答

1、máng zhī chī chī ,bào bù mào sī 。fěi lái mào sī ,lái jí wǒ móu 。sòng zǐ shè qí ,zhì yú dùn qiū 。fěi wǒ qiān qī ,zǐ wú liáng méi 。jiāng zǐ wú nù ,qiū yǐ wéi qī 。氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。

2、chéng bǐ guǐ yuán ,yǐ wàng fù guān 。bú jiàn fù guān ,qì tì lián lián 。jì jiàn fù guān ,zǎi xiào zǎi yán 。ěr bo ěr shì ,tǐ wú jiù yán 。yǐ ěr chē lái ,yǐ wǒ huì qiān 。乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。

3、sāng zhī wèi luò ,qí yè wò ruò 。yú jiē jiū xī !wú shí sāng shèn 。yú jiē nǚ xī !wú yǔ shì dān 。shì zhī dān xī ,yóu kě shuō yě 。nǚ zhī dān xī ,bú kě shuō yě 。桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮!无食桑葚。于嗟女兮!无与士耽。士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也。

4、sāng zhī luò yǐ ,qí huáng ér yǔn 。zì wǒ cú ěr ,sān suì shí pín 。qí shuǐ tāng tāng ,jiàn chē wéi shang 。nǚ yě bú shuǎng ,shì èr qí háng 。shì yě wǎng jí ,èr sān qí dé 。桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。

5、sān suì wéi fù ,mí shì láo yǐ 。sù xìng yè mèi ,mí yǒu cháo yǐ 。yán jì suí yǐ ,zhì yú bào yǐ 。xiōng dì bú zhī ,xī qí xiào yǐ 。jìng yán sī zhī ,gōng zì dào yǐ 。三岁为妇,靡室劳矣。夙兴夜寐,靡有朝矣。言既遂矣,至于暴矣。兄弟不知,咥其笑矣。静言思之,躬自悼矣。

6、jí ěr xié lǎo ,lǎo shǐ wǒ yuàn 。qí zé yǒu àn ,xí zé yǒu pàn 。zǒng jiǎo zhī yàn ,yán xiào yàn yàn ,xìn shì dàn dàn ,bú sī qí fǎn 。fǎn shì bú sī ,yì yǐ yān zāi !及尔偕老,老使我怨。淇则有岸,隰则有泮。总角之宴,言笑晏晏,信誓旦旦,不思其反。反是不思,亦已焉哉!

平淡是真 2023-05-10 08:29:08
本网站引用、摘录或转载上述内容仅供网站访问者交流或参考,文中观点或信息与爱问公司无关,与之相关的任何事务以及法律责任均与爱问公司无关。

最新回答 换一换

1

问:毕业帽穗子在哪边

答:
答:毕业帽穗子的位置:获得学位的毕业生,帽子穗应该在左边,未获得学位的毕业生应该放在右前侧中部。毕业帽子穗是大学生授学位时的一种礼节,主要流程是校长或者是系主任将学生的帽子穗从右边拨左边,而校长的帽子穗在左边,证明校长早已获得学位。帽子穗代表着稻穗成熟,象征着毕业生学有所成,去追寻自己的梦想。学士学位帽为方形黑色,硕士学位帽流苏为深蓝色,博士学位帽流苏为红色,校长帽流苏为黄色,一般专科生没有学士服。学位帽的开口应放置于脑后正中位置,获得本科学位,帽子穗放在左边,没有获得学位的人,应该将帽子穗放在右前侧中部。对于专科生来说,是没有学士服的,因为专科生没有学位,所以拍摄毕业照的时候,不能穿学士服。拍毕业照时,很多人都喜欢将帽子扔起来,以示学生时代已经结束了,对未来的期望,可以放飞梦想,这是一种心情的释放,一种对自由的欢呼。
3

连云港靠什么海 2020-11-07

相关推荐

青蛙怎么折 一步一步

1、首先准备一张彩色折纸,裁剪成方形,中间对折,在对折成小正方形,注意折叠时对准边线。2、展开上面的第二次对折,上方向下折叠,上边对齐刚打开的折痕,折出折痕展开。3、右上角对...
详情>
提问时间:2020-07-11

喜蜘蛛报喜一般什么喜

在民间流行着一种说法就是喜蜘蛛报喜,早报喜,晚报财,正晌午有客来。从这句话中就可以看出喜蜘蛛报的什么喜了,在早上看到喜蜘蛛,他会带来喜事,喜事当然很多了,孩子金榜题名,盼了很...
详情>
提问时间:2019-04-19

做醪糟为什么长毛

做醪糟长毛是因为根霉菌繁殖过于旺盛,这是米酒发酵的正常现象,而有出酒是因为还没有发到时间,或是米饭过干导致,酒曲不够就会发毛,做米酒要注意温度和时间。醪糟一般指米酒,用糯米酿...
详情>
提问时间:2021-03-05

一岁半的孩子身高应该是多少

一岁半的孩子身高应该是82.7cm左右,体重8.13kg-15.75kg。只要不相差太多即可,平时在饮食方面多注意营养,适当运动,多晒晒太阳,进行亲子交流,来促进宝宝的大脑骨...
详情>
提问时间:2020-02-05

燕子长大了就离开窝吗

燕子长大了不会离开窝,白天离开住处后,晚上还是会回到居住的地方。它们选择了合适的住处后一般就住上一辈子。等到下一次燕要再孵蛋时,它们会另外在原有的窝铺上一层新的燕窝,或在旁边...
详情>
提问时间:2019-08-05

证件丢失申请怎么写

证件丢失申请在写好标题的情况下,再写申请人的姓名,性别,遗失证件时间,遗失证件原因等。申请书是有一定得格式的,网络上找一下,有很多这样的证明格式。如果需要登报,就还需要进行其...
详情>
提问时间:2019-10-16

花呗免息期是多久

花呗的最长免息期是41天。根据支付宝的相关规定,花呗的最长免息期是41天,这个免息期计算的公式是这么算的。花呗的固定还款日期是10号,免息期是从你确认收货那天开始算起,到下个...
详情>
提问时间:2020-07-15

西安人的主食是什么

西安人的主食是面食,西安面条筋道有力,不同于南方面条重浇头,西安人把面和浇头看做是一个整体,一碗忒色的面条,辣子调红,醋调酸,让人忍不住大呼美味过瘾。西安的面食对于西安人来讲...
详情>
提问时间:2020-05-03

背包客是什么样的人

背包客,就是那种背着背包,带着帐篷、睡袋穿越、宿营的户外爱好者。在我国开展的主要户外运动包括远足、穿越、登山、攀岩、漂流、越野山地车等。这种属于背包客的运动中多数带有探险性,...
详情>
提问时间:2019-11-06

游隼为什么比老鹰厉害

因为游隼飞行很快,在捕捉猎物时,最快可达每小时360千米。游隼主要以鸟类为食,而且大都在空中捕食。高速追上猎物,伸出利爪猛击猎物。猎物受伤后直落到地上,有时游隼不等猎物落地,...
详情>
提问时间:2019-09-10

工商管理主要学什么

工商管理学是培养具备管理、经济、法律、企业管理及生产运营等多方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。此专业主要设...
详情>
提问时间:2021-11-13

乳液晚上可以用吗

乳液可以晚上用。一般来说,早晚使用的乳液应有所不同。皮肤的早晚需求是不同的,白天使用乳液应考虑到紫外线辐射的因素,选择具有UV功效的防护型乳液,晚间应使用修护功效的乳液,兼具...
详情>
提问时间:2019-10-30

鸸鹋蛋怎么吃

鸸鹋蛋可以像普通鸡蛋一样用开水煮熟吃,也可以做成煎蛋、蛋花汤或者与其他的菜一起炒着吃。鸸鹋是世界上除鸵鸟外最高的鸟类,它下蛋时不会蹲下,因此鸸鹋蛋的壳十分坚硬、厚重以确保在落...
详情>
提问时间:2020-02-28

社保注册用户名是什么

社保注册用户名一般是社保卡卡号,密码是自己开通网上业务时设置的密码。如果是首次登录,社保网单位账号原始密码一般是组织机构代码证的后6位数字或者6个0,单位首次登陆网站时应该修...
详情>
提问时间:2019-08-20